“But Where Is Kohn?” Modern-Day History of the Hungarian Jews in the View of a Jewish Community’s Humor in Budapest

DATE PUBLISHED
December 14, 2017
SECTION
Articles

Abstract

The topic of my study is the identity, cultural memory and humor in the Bethlen Square Synagogue community in Budapest. I conducted my research among the regular participants in the daily rituals at synagogue. I have dealt in depth with the meaning of the jokes, humorous stories, the humor in the conversations and situations of the community.  The example of jokes of my research connected to cultural-memory as well: the humor of the community structures the modern day Hungarian Jewish history into well separated periods.

The “golden age” points to the possibility of harmonious coexistence, at the same time to the criticism of “total” assimilation strategy.

Experience of the years following the Trianon Treaty, reinforces this criticism. Silence of humor about the time of the Holocaust, as well as the jokes referring to the following years, point to the survival of traumas and the conservation of tension between majority and minority.

Most of the jokes speak about the years of communism with complexity of political standings, as well as of the political-social “outsider” status of the Jews.

I could not find jokes about the years that followed the 1990-s political system-change. At Bethlen Square, when they mention it, they tell the ones about the age of the traumas, as they connected that period to the events of recent past and present during the interviews I conducted.

Keywords

Jewish humor, cultural memory, identity, assimilation, trauma

References

Assmann, J. (1999).A kulturálisemlékezet. Budapest: Atlantisz

Assmann, J. (1992). Das kulturelle Gedachtnis. Munchen: Verlag C.H. Beck

Frojimovics K. & Komoróczy G. &Pusztai V. & Strbik A. (1995). A zsidó Budapest. Budapest: Városháza. MTA Judaisztikai Kutatócsoport

Hertz, J.H. (1984). Mózesötkönyveés a haftárák I-V. Budapest: AkadémiaiKiadó

Homa J. (1994). Hal(l)hatatlanpoliti- kaiviccekaz 1948-1998 közöttiidőkből. Eger: Északi Lap- ésKönyvkiadóKft.

Karády V. (1992). A Shoah, a rendszerváltásés a zsidóazonosságtudat -válságaMagyarországon. In: Kovács M. Mária–Yitzhak M. Kashti–ErősFerenc: Zsidóság, identitás, történelem. Budapest: T-Twins

Karády V.( 2002). Túlélőkésújrakezdők. Fejezetek a Magyar zsidóságszociológiájá -ból 1945 után.Budapest: MúltésJövő

KatonaI.(1990). A politikus Kohn ésGrün, valaminttársaik. A zsidókispolgárokközél -etivicceinkben. A hagyománykötelékében. Tanulmányok a magyarországizsidó folklore köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó 75–85

KatonaI. &DornbachM. (1994). A helyzetreménytelen, de nemkomoly. Politikaivicceink 1945-től máig. Budapest: Móra Ferenc Kiadó

KatonaI.(1998). A folklore és a folklorisztikaáltalánosproblémái. In: Voigt Vilmos (szerk.): A Magyar folklór. Budapest: Osiris Kiadó 15–38

Kovács A. (szerk.) (2002). Zsidók a mai Magyarországon. Az 1999-ben végzettszociológiaieredményekelemzése. Budapest: MúltésJövő

Kovács É. & Vajda J. (2002). Mutatkozás. Zsidóidentitás-történetek .Budapest: Múltés Jövő

Lewis, B.(2008). Hammer and Tickle. The History of Communism Told Through Communist Jokes. London: Weidenfeld and Nicolson.

Mars, L.(1999). Discontinuity, Tradition and Innovation: Anthropological Reflectionson Jewish Identityin Contemporary Hungary. Social Compass 46/1: 21–33

Oring, E. (1992). Jokes and Their Relations. Lexington, Kentucky:The University Press of Kentucky

Oring, E. (2003). Engaging Humour. Urbana and Chicago: University of Illinois Press

Papp R.(2004). Van-e zsidóreneszánsz? Kulturálisantropológiaiválaszlehetőségekegybudapestizsidóközösségéleténektükrében. Budapest: Múltés Jövő Kiadó

Pilkington, C-M. (1995). Judaism. Berkshire: Cox–Wyma

Raj T.(2006).100+1 jiddisszó. Budapest: Makkabi Kia

Stark T.( 2002). Kísérlet a zsidónépességszámánakbehatárolására 1945 és 2000 között. In: KovácsAndrás (szerk.): Zsidók a maiMagyarországon. Az 1999-ben végzettszociológiaieredménye -kelemzése. Budapest: MúltésJövő 101–129

Unterman, A. (1999). Zsidóhagyományo -klexikona. Budapest: Helikon

Unterman, A. (1997). Dictionary of Jewish Lore and Legend. London: Thames and Hudson

Yerushalmi, Y-H. (2000). Záchor. Budapest: Osiris-ORZSE

Yerushalmi, Y-H.(1996). Zakhor. Seattle and London: University of Washington Press

Zborowski, M. & Herzog, E.(1962). Life is with people. The culture of the shtetl. New York: Schoken Books

Author Details

Richard Papp

  • Associate Professor, Eötvös Loránd University, Faculty of Social Sciences, Department of Cultural Anthropology
  • Google Scholar
  • RAJAR Journal